Afwezigheid wegens ziekte + strookjes

De Belgische leerplicht bepaalt dat kinderen leerplichtig zijn vanaf 1 september in het kalenderjaar waarin ze zes worden. Ook kinderen die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, zijn leerplichtig. Als ouder ben je er verantwoordelijk voor dat je kind aan deze leerplicht voldoet.
Om aan de leerplicht te voldoen, is het niet voldoende om je kind in een school in te schrijven, je kind moet elke schooldag van het schooljaar ook werkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.
Op onze digitale brief vindt u een overzicht van de situaties waarin een leerplichtig kind gewettigd afwezig kan zijn, en wat uw verwachtingen daarbij zijn.