Beste ouder(s)

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst. 

We voorzien NOODOPVANG voor de mensen die werkzaam zijn in de zorgsector, ziekenhuizen, rusthuizen, hulpdiensten, …

Toch willen we benadrukken dat we zo weinig mogelijk mensen (kinderen) samen willen brengen om ook op die manier de verdere verspreiding tegen te gaan.

We rekenen dan ook op ieders verantwoordelijkheid en burgerzin om op zoek te gaan naar alternatieven.

Deze maatregel gaat in op maandag 16 maart en duurt tot en met vrijdag 3 april.

Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

PRAKTISCH

Gelieve via onderstaande link te laten weten of uw kind de komende week aanwezig zal zijn op school.

Indien uw kind naar school komt, kan je alle praktische informatie terugvinden bij het invullen van de bevraging.  (regeling opvang vanaf 23 maart volgt nog)

www.moorsele.be/noodopvang

Begin volgende week bekijken we hoe de kinderen de reeds aangebrachte leerstof thuis verder kunnen inoefenen.  

We brengen jullie hierover spoedig op de hoogte.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals koorts, hoesten, zich grieperig voelen).  

Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je kind over het coronavirus: 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Dank voor uw begrip

Schoolbestuur en directieteam