Lezen is fijn! Onder een stralende zonnetje vormden we met alle kinderen van onze school een leesslinger! Iedereen kon een kwartiertje lang lezen uit hun lievelingsboek. Dank u wel aan de leerkrachten uit de voorleeswerkgroep om dit mogelijk te maken. Een sfeerfilmpje volgt!