Opendeuravond

opendeurDe vakantie is al ver gevorderd. Het schooljaar begint stilaan te naderen.
Staat het volgende al in jullie agenda?
Maandag 29 augustus tussen 18 uur en 20 uur OPENDEUR in onze BaMo-school.
Het is heel nuttig voor de kinderen en de ouders om even naar de nieuwe klas te komen voor heel wat info en om kennis te maken met de nieuwe juf of meester!!

Ook in 2017 weer techniekacademie!

Beste leerling,
Beste ouder,

Leerlingen uit het 5de en 6de jaar zullen ook in 2017 van techniek kunnen proeven tijdens de workshops van de ‘techniekacademie’.

Tijdens 12 woensdagnamiddagen zullen 4 groepen van telkens 20 kinderen kennis kunnen maken met verschillende thema’s en zelf creatief aan de slag kunnen gaan.

De workshops starten vanaf woensdag 18 januari 2017 en lopen tot 3 mei 2017.

o Groep 1: 13u30 tot 15u30 (techniekklas G.O. De Startbaan – Veldstraat 17)

o Groep 2: 16u tot 18u (techniekklas G.O. De Startbaan – Veldstraat 17)

o Groep 3: 13u30 tot 15u30 (VLS Gulleboom – Poststraat 20)

o Groep 4: 16u tot 18u (VLS Gulleboom – Poststraat 20)

Heb je zin om ook naar de techniekacademie te komen? Noteer dit dan alvast in de agenda !

Via de scholen wordt in november een flyer verspreid. Inschrijven kan vermoedelijk vanaf eind november of begin december.

Voor meer info en sfeerbeelden van vorige edities: www.techniekacademie-wevelgem.be

Voor meer info: Nele Heytens, Vanackerestraat 16, nele.heytens@wevelgem.be, 056/ 43 34 16

Afwezigheid wegens ziekte + strookjes

De Belgische leerplicht bepaalt dat kinderen leerplichtig zijn vanaf 1 september in het kalenderjaar waarin ze zes worden. Ook kinderen die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, zijn leerplichtig. Als ouder ben je er verantwoordelijk voor dat je kind aan deze leerplicht voldoet.
Om aan de leerplicht te voldoen, is het niet voldoende om je kind in een school in te schrijven, je kind moet elke schooldag van het schooljaar ook werkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.
Op onze digitale brief vindt u een overzicht van de situaties waarin een leerplichtig kind gewettigd afwezig kan zijn, en wat uw verwachtingen daarbij zijn.

1 21 22 23