Zorg

Zorg op maat van elk kind.
Opvoeden tot gelukkige kinderen.
Regelmatig overleg.
Groeien.
Begeleiden.
Elk op zijn tempo.
L
eren leren met Flos.
E
lk kind is uniek.
Iedereen wordt gerespecteerd.
De zorguren: voor iedereen!

 

Welke stappen worden er ondernomen?

  1. Basiszorg:

De leerkracht onderzoekt de mogelijkheden van de leerlingen en probeert aan iedere leerling voldoende aandacht te schenken.

 

  1. Verhoogde zorg:

Terwijl de andere leerlingen werken, helpt de leerkracht het kind met een zorgvraag in groep of individueel.

 

  1. Speciale zorg:

Als het probleem niet enkel in de klas opgelost kan worden, staat het zorgteam klaar om het kind op te vangen.

 

  1. Uitbreiding van de zorg:

De medewerkers van het CLB worden ingeschakeld. Eventueel volgen enkele onderzoeken. Dit is nodig om het probleem te kennen en ervoor te zorgen dat het kind een zo goed mogelijk onderwijs krijgt.

Vanaf de 2de en 3de graad kunnen kinderen ondersteunende maatregelen krijgen bij het vaststellen van leerproblemen.

Als de school de zorg niet alleen kan dragen, wordt er buitenschoolse hulp (logopediste, revalidatiecentrum,..) ingeschakeld.

 

  1. Doorverwijzing:

Als het kind geen vooruitgang meer boekt in zijn leerproces, kan een overstap naar het buitengewoon onderwijs overwogen worden.

 

Hoe worden de ouders betrokken?

Vanaf stap 3 worden de ouders steeds op de hoogte gebracht. Het is namelijk belangrijk dat u de ontwikkeling van uw kind kunt volgen.

In het proces kunt u zeker ook een heel belangrijke rol spelen.

 

Bij problemen of specifieke zorgvragen kunt u contact opnemen met de leerkracht, de zorgcoördinator of de directeur.