Iedereen fluo vandaag!

Iedereen fluo vandaag! Zien jullie ook hoe we extra opvallen vandaag in onze felle, fluo kledij?! Deze namiddag sluiten we af met een heuse dansparty! #BaMoinfluostyle #flitsoctopusplan (hou zeker de website/foto’s in de gaten, regelmatig komen er nieuwe foto’s bij!)

Hokko + Kinderkankerfonds

Deze morgen stelde de Wijze Uil onze nieuwe vogelvriend “Hokko” voor. Hij keek samen met ons terug naar onze talenten (Dipper) en leerde ons alvast hoe we moeten delen met elkaar. Alsook schonken we de cheque van 15 500 euro aan het Kinderkankerfonds!! Meer foto’s vind je op onze Facebookpagina of op onze website bij foto’s-allerlei.

Afwezigheid wegens ziekte + strookjes

De Belgische leerplicht bepaalt dat kinderen leerplichtig zijn vanaf 1 september in het kalenderjaar waarin ze zes worden. Ook kinderen die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, zijn leerplichtig. Als ouder ben je er verantwoordelijk voor dat je kind aan deze leerplicht voldoet.
Om aan de leerplicht te voldoen, is het niet voldoende om je kind in een school in te schrijven, je kind moet elke schooldag van het schooljaar ook werkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.
Op onze digitale brief vindt u een overzicht van de situaties waarin een leerplichtig kind gewettigd afwezig kan zijn, en wat uw verwachtingen daarbij zijn.