Fluocontrole

Wist-je-datje: tussen de herfst- en krokusvakantie zetten wij ons extra in om fluo te dragen! Met onze school doen we mee aan de FLITS-campagne en aan Helm Op Fluo Top! Verschillende keren in deze periode houden we een fluo-/helmcontrole, wie in orde is, krijgt van ons een mooie stempel! Vandaag telden we de kinderen en leerkrachten met een fluohesje aan. De klas van juf Vanessa, L6A, maakte de berekening en kwam tot volgend resultaat: 95% van onze kinderen waren volledig in orde! Wauw! #fluoBaMo #FLITS

Afwezigheid wegens ziekte + strookjes

De Belgische leerplicht bepaalt dat kinderen leerplichtig zijn vanaf 1 september in het kalenderjaar waarin ze zes worden. Ook kinderen die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, zijn leerplichtig. Als ouder ben je er verantwoordelijk voor dat je kind aan deze leerplicht voldoet.
Om aan de leerplicht te voldoen, is het niet voldoende om je kind in een school in te schrijven, je kind moet elke schooldag van het schooljaar ook werkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.
Op onze digitale brief vindt u een overzicht van de situaties waarin een leerplichtig kind gewettigd afwezig kan zijn, en wat uw verwachtingen daarbij zijn.