Opvang op school

Voor- en naschoolse opvang

  • Uren: 7.30 uur tot 8.10 uur en van 16 uur tot 17.30 uur
    Op vrijdagnamiddag is er opvang tot 16.30 uur voorzien.
  • Plaats: Rozenstraat 2
  • Vergoeding: voorschools: €0,95 (€0,70) en naschools: €1,90

Middagopvang

  • Uren: 11.50 uur tot 13.00 uur
  • Plaats: school

Opvang buiten school

vzw MOKIO

Vzw Mokio is een initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO) met 2 locaties in Moorsele (Mokio) en Gullegem (De Boomhut).
Ze verwelkomen alle schoolgaande kinderen van het kleuter en lager onderwijs voor- en naschools, op schoolvrije dagen en tijdens alle schoolvakanties.
Opgelet: schrijf telkens uw kind op voorhand in.

Op schooldagen brengen de begeleiders om 8.00 uur de kinderen naar school. Om 16.10 uur worden de kinderen op school opgehaald en begeleid naar de opvang.

Openingsuren Mokio:
– voorschools van 6.30 uur tot start school
– naschools tot 18.30 uur
– vakanties en schoolvrije dagen van 6.30 uur tot 18.30 uur

Er zijn ook nog andere personen die zorgen voor private kinderopvang.

Er is een lijst te bekomen op het secretariaat.