MOS

We zijn een ‘MOS-school

Wij willen een milieubewuste school zijn.

Onze school heeft oog voor het milieu. In alle klassen komt dit thema aan bod.

 • we streven ernaar de kinderen bewust te maken van het belang voor de zorg voor het milieu;
 • we werken mee met de initiatieven die vanuit de gemeente genomen worden;
 • we doen regelmatig aan milieuexploratie in kleuter en lager, zowel op school als bij uitstappen;
 • we composteren: we hebben drie compostvaten waar we het gepaste afval in composteren;
 • we zorgen voor groen op school. We hebben onze tuin met bloemen, struiken, fruitbomen, nestkastjes, kippen, eenden,
  vogelhuisjes en een vogelkooi. Iedereen draagt zijn steentje bij voor de verzorging. Er is een moestuintje om te planten en
  te zaaien; (foto’s proper maken nestkastjes L3)
 • we hebben aandacht voor verkeer. We denken aan de veiligheid (fluorhesje) en
  proberen zoveel mogelijk de verkeershinder te vermijden bij de school;
 • we werken aan de bewustmaking van het belang van zuiver water;
 • we zijn begaan met energie, bewust omgaan met energie vinden wij belangrijk naar de toekomst toe.

mos logo nieuw