Deze keer gaat het over ons geheugen. Het geheugen helpt ons bij het opslaan en bewaren van informatie. Het geheugen is een onderdeeltje van ons denken.

Hoe werkt ons geheugen?
-Kinderen nemen informatie op tijdens een les of een activiteit;
-Deze informatie houden ze vast, bewaren ze…;
-Tijdens het werken gebruiken we voortdurend ons geheugen: om nieuwe informatie op te slaan, om er ideeën uit te halen, of er ideeën terug in te steken…

We zullen onze kinderen leren hoe ze te werk moeten gaan om nieuwe informatie op te slaan, vast te houden, terug te vinden.

Wat ik vroeger reeds geleerd heb, kan ik ook gebruiken in nieuwe situaties.
Wat betekent dit voor onze leerlingen?
-Als men alle informatie van vroeger en nu samenbrengt, dan zal dit helpen bij het leren;
-Met meerdere gegevens gelijktijdig rekening kunnen houden;
-Inzien dat iets wat men heel goed kent toch fout kan lopen als men niet gecombineerd denkt ( -> met alle gegevens rekening houden);
-Inzien wat er gebeurt als men niet met “alles” rekening houdt in een werk;
-Inzien dat men in alle omstandigheden gecombineerd moet denken, ook buiten de schooluren.

Dit komt neer op het kunnen samenvatten en het belangrijkste (= de hoofdgedachte) begrijpen.

Zo kunnen de leerlingen heel wat fouten vermijden.

Kinderen leren ontzettend veel van mekaar. Door informatie mee te delen aan of over te brengen naar anderen, zal ’t kind die gegevens ook zelf beter begrijpen. Ideeën delen met anderen verrijkt niet alleen de anderen maar is ook zeer zinvol voor jezelf.

Kinderen leren om kennis, ervaringen, gedachten én gevoelens te delen met anderen. Hier hebben we oog voor sociale regels die het verkeer tussen mensen vergemakkelijkt. We leren onze kinderen om over gevoelens, ervaringen, denkprocessen te kunnen praten.

Samenwerking, groepswerk, mekaar evalueren, samen leren aanmoedigen, tijd maken voor discussies, tijd maken om persoonlijke belevenissen te bespreken… krijgen hier allemaal de nodige aandacht.

Problemen maken deel uit van het leven. Problemen zijn niet steeds slecht.
Alleen moeten we proberen om op een positieve manier om te gaan met problemen.

-De eerste stap is het aanvoelen dat er iets niet klopt, dat er iets verkeerd loopt;
-Leerlingen moeten ook inzien dat een probleem aanvoelen, niet voldoende is om het probleem op te lossen. Het is nog maar de eerste stap. Het probleem moet nu nog omschreven worden;
-Inzien dat, om een probleem te omschrijven, men eerst zoveel mogelijk informatie moet verzamelen;
-Een goede omschrijving van het probleem is al een belangrijke stap naar de oplossing ervan;
-We kunnen immers problemen vermijden, door het probleem goed te omschrijven;

Ook het toepassen van de andere slogans zal onze leerlingen helpen om problemen aan te pakken.

Hier gaat het over verbanden kunnen leggen.
Onze kinderen moeten inzien dat we voortdurend verbanden leggen als we leren: verbanden tussen wat we al weten van vroeger en wat we nu horen, zien, lezen en ervaren.

We leren onze kinderen ook inzien dat iets nieuws leren eenvoudiger verloopt als men spontaan verbanden legt tussen wat men er reeds over weet en leerde.

Werkpunten binnen deze slogan: leren zoeken naar gelijkenissen, verbanden, herkenningspunten, wat bij elkaar hoort, wat waarmee te maken heeft…
Het zoeken naar verbanden, relaties leggen, leidt ongetwijfeld tot betere resultaten en inzichten. Het bevordert het leren.

We moeten onze leerlingen laten inzien dat ze er moeten naar streven om alles te worden wat ze kunnen worden.
Hierin zullen ze ook leren dat alle leerlingen verschillend zijn.
We zullen hierbij onze kinderen leren dat iedereen uniek is.