Hier gaat het over durven, iets nieuw willen proberen, uitdagingen durven aangaan, niet bang zijn om te missen.
Een houding die nodig is om bij te leren.
Bepaalde kinderen vermijden vaak wat nieuw en ingewikkeld lijkt uit vrees voor moeilijkheden of onaangename ervaringen.
Een positieve houding tegenover wat nieuw en/of ingewikkeld lijkt, is belangrijk bij het leren.
We zullen onze leerlingen stimuleren om nieuwe dingen uit te proberen, om uitdagingen aan te gaan. Hier is het belangrijk dat onze kinderen weten dat ze fouten mogen maken. Dat is een onderdeel van het leerproces.

We zullen onze kinderen laten beseffen dat ze voortdurend veranderen. Leren is voortdurend veranderen, voortdurend nieuwe dingen bijleren.

Iedere dag leren we nieuwe dingen. “Elke dag kan iets meer” geeft onze kinderen moed om vol te houden, ook als het moeilijk gaat. Onze kinderen weten dat ze nog veel zullen veranderen.

Op onze school krijgen ze vele kansen om hun talenten te ontwikkelen, om nieuwe dingen te leren.
Met een goed gevulde rugzak, gaan we verder op weg met vallen en opstaan en willen we geloven in onszelf.

Vergelijken is zoeken naar wat gelijk is en wat verschillend is.
Onze kinderen zullen inzien dat vergelijken veel (slordigheids-) fouten helpt voorkomen.

Ze zullen inzien dat vergelijken helpt om beter te leren.
Tevens zullen ze inzien dat door te vergelijken dingen soms duidelijker worden.

Ook kunnen we ons gedrag vergelijken met dit van anderen, het kan ons helpen om beter samen te werken.

Kinderen groeien op met successen en mislukkingen. We moeten onze kinderen hiermee leren omgaan. Toch moeten kinderen voortdurend het gevoel krijgen dat iedereen goed is in iets: de ene kan goed rekenen, de andere kan goed puzzelen, of goed zwemmen, of een ander helpen…
Wat onthouden we hier?

-Het kind dat het gevoel heeft iets aan te kunnen, ervaart een positief gevoel;
-Als je werkt op het niveau van het kind, dan zorg je ervoor dat het kind graag leert;
-Inzien dat het tijdens een leerproces belangrijk is te durven zeggen dat je iets niet begrijpt;
-Aanvoelen dat het belangrijk is van een taak in stapjes aan te pakken en niet overhaast te werk te gaan;
-Informatie precies begrijpen, blijft hier belangrijk;
-Ook al ging er eens iets mis, opgewekt blijven en blijven proberen is belangrijk.

Geloven in je eigen kunnen en je goed voelen blijft de basis om tot leren te kunnen komen en dit zowel op school als thuis.

Ook hier zullen we onze kinderen stap voor stap leren werken.
Een moeilijk geheel zoeken we deel per deel.

Denk maar aan het maken van een moeilijke puzzel. Men spreek hier van “analyseren”.
Dit gaat over een geheel dat we kunnen verdelen in verschillende onderdelen.

Deze slogan zal onze kinderen ook helpen bij het maken van een taak of het zelfstandig studeren.