Aandacht schenken aan wat er in de klas verteld wordt, geconcentreerd bezig zijn met een werkstuk: nogal wat leerlingen hebben er moeite mee.

We zullen stilstaan bij: “Waarom leren we dat?” en “Waarom doen we dat nu precies?”

Het begrip “de aandacht kunnen richten” begrijpen.
Het is niet aandacht besteden aan alles maar wel onze aandacht bij de les houden.

Inzien dat aandacht willen hebben voor alles, het leren negatief beïnvloedt.
Als we echt iets willen leren, moeten we alleen aandacht hebben voor datgene waarmee we bezig zijn.

Leerlingen laten inzien dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het richten van hun aandacht.

Hier gaat het over het precies begrijpen.
Leerlingen moeten inzien dat, “precies begrijpen”, vooral belangrijk is als men een opdracht juist wil uitvoeren.

We zullen onze kinderen leren dat er meerdere wegen zijn om een woord of een opdracht precies te begrijpen: bv. vragen aan medeleerling, ouders, de leerkracht, de zorgleerkracht, een woordenboek gebruiken…

Onze kinderen zullen inzien dat gerichtheid op precies begrijpen even belangrijk is buiten de school als binnen de school.
We denken hierbij aan de verkeersregels, een boodschap doen, het maken van je huiswerk, een boekbespreking…