CLB – Wie?

Het CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding is een dienst waar je terecht kan voor informatie, hulp en begeleiding.
Elke school wordt begeleid door een team van CLB-medewerkers.

Wie dit voor onze school is, vindt u via deze link -> www.clbleieland.be