Onze jaarlijkse pakkettenverkoop is alweer geslaagd.  2454 pakketten verkocht.
Het commerciële talent van de leerlingen is groot en zo konden we veel geschenken uitdelen aan de jonge handelaars die meer dan vijf pakketten verkochten.

Met de winst wordt speelgoed en educatief materiaal aangekocht en worden uitstapjes goedkoper.

Heb je een leuk idee voor de school?  Met bedenkingen of ideeën kan je altijd bij ons terecht:  oudercomite@moorsele.net.

Groeten vanuit het oudercomité!