Beste,

Ook dit jaar nemen we terug deel aan de Strapdag.

De kerndoelstelling van de Strapdag is het aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich duurzaam en veilig naar school te verplaatsen. Duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer verdient permanente aandacht!

Op vrijdag 16 september 2022 komt iedereen zoveel als mogelijk te voet of met de fiets naar school. Vanaf dit schooljaar is het dragen van een fietshelm verplicht voor alle fietsers en kinderen die vervoerd worden.

Denk zeker ook aan jullie fluo-hesje.

In de loop van de dag zullen de kinderen met de klas activiteiten rond de strapdag beleven.

Ons initiatief toont eigenlijk op een leuke wijze aan dat te voet of met de fiets naar school gaan bijdraagt tot een betere mobiliteit en verkeersveiligheid!

Tot straps,

de directie en de leerkrachten