Uitgestelde data eerste communie en vormsel

Even ter info.
De uitgestelde eerste communie van dit schooljaar zal normaal plaatsvinden op zaterdag 3 oktober om 15 uur. Het vormsel zal plaatsvinden op zaterdag 19 september om 14 uur.

We beklemtonen dat dit een voorlopige regeling is, omdat we begin april de toekomst niet kunnen voorspellen. In de hoop dat de situatie tegen dan positief evolueert, zullen we ten laatste tegen 1 juni per mail of brief kunnen bevestigen of deze data definitief zijn.

Namens de huidige teams van de parochiefederaties en het toekomstige team van de pastorale eenheid Wevelgem-Gullegem-Moorsele:priesters Jean-Marc Soetaert, Guido Deman, Jan Parmentier parochieassistente Annelies Thieren en contactpersoon Lutgarde Vandemaele.

Noodopvang tijdens de paasvakantie

Corona-update: opvang van schoolkinderen in de paasvakantie

Alle Wevelgemse scholen en het gemeentebestuur werken samen om de opvang in de paasvakantie te organiseren.
Dit volgens de geldende maatregelen en voorwaarden:

*Er is tijdens de paasvakantie opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen:

  • van ouders met een cruciaal beroep die niet thuis kunnen werken
  • van ouders die onmogelijk kunnen thuiswerken en geen andere passende opvangmogelijkheid hebben
  • in een kwetsbare thuissituatie

Voor kinderen uit het secundair onderwijs wordt een oplossing op maat uitgewerkt door de scholen. Neem hiervoor het best contact op met jouw school.

*Het blijft de bedoeling dat kinderen zo veel als mogelijk thuis opgevangen worden. Zeker zieke kinderen worden thuis gehouden.

*De opvang houdt maximaal rekening met de hygiënemaatregelen en de zogenaamde contactbubbels. Kinderen die de voorbije dagen dus samen zaten, worden blijvend samen opgevangen.

*Er wordt opvang voorzien. Concreet gaat dit over sport en spel, geen les.

Praktisch?

  • Wanneer | Er is opvang tijdens de weekdagen, uitgezonderd paasmaandag 13 april.
  • Waar | Er wordt opvang voorzien in iedere school. Jouw kindje gaat dus naar zijn/ haar eigen school voor de opvang. 
  • Door wie | De begeleiding gebeurt door leerkrachten (op vrijwillige basis). Waar nodig springen vrijwilligers vanuit speelpleinwerking Haasje-Over bij.  Dit wel in zeer beperkte mate zodat nieuwe contacten zoveel als mogelijk vermeden worden.
  • Prijs | De opvang is gratis.
  • Uurrooster | De werking gaat door vanaf 07.30 u. tot maximaal 17.30 u.
  • Lunch | Kinderen brengen zelf een lunchpakket, tien- en vieruurtje mee.

Inschrijven voor deze opvang? 

Je kan een attest van jouw werkgever vragen om aan te tonen dat je voldoet aan de voorwaarde van ‘ouder(s) met een cruciaal beroep’.

-> Inschrijven kan tot en met 1 april 2020.


We danken iedereen voor de geleverde inzet!
Samen tegen corona,

Scholengemeenschap Guldenberg (SPWe-basis, De Gulleboom, De Posthoorn, Wijnberg,  BaMo)

GO (De Startbaan)

Gemeentelijke Basisschool Wevelgem (afdeling Kweekstraat, Goudenregenstraat en Hoogstraat)

De Levensboom

Gemeente Wevelgem

Uitstel eerste communie en vormsel

Beste kinderen, ouders en grootouders, peters en meters, juffen en meesters, teams en catechisten,

Met spijt in het hart, en heel veel begrip voor de ontgoocheling, deel ik mee dat de geplande eerste communie- en vormselviering dit schooljaar niet kan doorgaan.
De voorbije dagen is door velen hard gewerkt en overlegd om een goede oplossing te vinden. Verschillende scenario’s werden opgesteld en afgetoetst, bij medische experten, bij vertegenwoordigers van onderwijs en bij de dekens van ons bisdom. Op de eerste plaats hebben we gezocht naar een manier om de vieringen nog dit schooljaar te kunnen laten doorgaan, omdat dit de wens is van iedereen. Alleen laat de aard van de samenkomst dat niet toe: grote groepen binnen bijeen, verschillende generaties samen, mensen verzamelen van verschillende plaatsen zoals gezin, familie, school en parochie. Voor mij stond steeds de zorg voor de gezondheid van iedereen en de schoolloopbaan van de kinderen voorop.
Dit is het besluit dat ik, samen met de beleidsploeg, heb genomen (alles natuurlijk onder voorbehoud van nieuwe richtlijnen van de overheid).

Het vormsel
Het vormsel vindt plaats tussen half september en begin november 2020, op een door de parochies/pastorale eenheden zelf gekozen moment. Voor een keer zal de pastoor zelf het vormsel toedienen.
De parochies zullen zo snel als mogelijk, uiterlijk tegen 1 juni, de nieuwe datum communiceren. We vragen om, uiterlijk tegen 30 juni, aan de verantwoordelijke van de parochie te bevestigen of je het vormsel wil ontvangen. We hopen dat deze regeling iedereen voldoende tijd geeft om de viering en het feest opnieuw te plannen.
De parochies zullen ook informeren over de verdere voorbereiding, maar we houden die bewust erg bescheiden, want veel kinderen hebben al grote stappen gezet.
 
Eerste communie
De eerste communie wordt verschoven naar volgend schooljaar. Het geschikte moment wordt in de parochies in overleg met de school zelf bepaald. De parochies en de scholen zullen zo snel als mogelijk de nieuwe datum communiceren. De eerste communie kan gedurende heel het komende schooljaar (september 2020 – mei 2021) georganiseerd worden.

Ik wil jullie allemaal uitdrukkelijk danken voor jullie geduld en begrip en mijn gemeende waardering uitspreken voor de zorgzame en verantwoordelijke manier waarop jullie allemaal naar elkaar omzien.

Ik bid voor jullie en vraag Gods zegen over jullie allen.

+Lode Aerts
Bisschop van Brugge

Noodopvang week 23-27 maart

Beste ouder(s),

Hopelijk verkeren jullie nog steeds in een goede gezondheid… Moest dit niet zo zijn, alvast veel beterschap en courage in de strijd tegen het vreselijke virus…

Voor volgende week organiseren we terug een NOODopvang op school (in de onderstaande link kan je de richtlijnen in de algemene brief van de scholengemeenschap terugvinden).
https://docs.google.com/document/d/1mptNOEBDq8ebkMe6kp8eY91NAIC0Xe_o37W6yYNEYuo/edit?usp=sharing

Als je deze NOODopvang nodig hebt, kan je op onderstaande link klikken en het formulier invullen.
Morgen we vragen om dit tegen zaterdagavond in orde te brengen?https://docs.google.com/forms/d/1YDQVwN7nNjqv0IKvTkFZy0IPj71SsqSsoS_KqA3fZaU/edit?usp=sharing

Bij deze willen we jullie nogmaals bedanken voor jullie inspanningen om de kinderen thuis te houden. We weten immers dat het echt niet eenvoudig is….

Vriendelijke groeten,

Directeur Paul en directeur Connie

Verdere informatie omtrent corona

Beste ouder(s)

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst. 

We voorzien NOODOPVANG voor de mensen die werkzaam zijn in de zorgsector, ziekenhuizen, rusthuizen, hulpdiensten, …

Toch willen we benadrukken dat we zo weinig mogelijk mensen (kinderen) samen willen brengen om ook op die manier de verdere verspreiding tegen te gaan.

We rekenen dan ook op ieders verantwoordelijkheid en burgerzin om op zoek te gaan naar alternatieven.

Deze maatregel gaat in op maandag 16 maart en duurt tot en met vrijdag 3 april.

Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

PRAKTISCH

Gelieve via onderstaande link te laten weten of uw kind de komende week aanwezig zal zijn op school.

Indien uw kind naar school komt, kan je alle praktische informatie terugvinden bij het invullen van de bevraging.  (regeling opvang vanaf 23 maart volgt nog)

www.moorsele.be/noodopvang

Begin volgende week bekijken we hoe de kinderen de reeds aangebrachte leerstof thuis verder kunnen inoefenen.  

We brengen jullie hierover spoedig op de hoogte.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals koorts, hoesten, zich grieperig voelen).  

Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je kind over het coronavirus: 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Dank voor uw begrip

Schoolbestuur en directieteam

Corona

Beste,
Om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, hebben we beslist om het schoolfeest te annuleren.
Binnenkort bespreken we wanneer jullie toch nog even in ons BaMo-dorp kunnen komen ‘piepen’…
Het geld van de smulkaarten zullen we na de paasvakantie terugstorten of terugbetalen.
In de onderstaande brief kunnen jullie onze extra voorzorgsmaatregelen terugvinden. (deze brief vind je ook bij “Laatste documenten” op onze website)
Gelieve deze aandachtig te lezen…
Bij extra maatregelen houden we jullie op de hoogte.

Nationale Pyjamadag

Op vrijdag 13 maart is het de 5de editie van de Nationale Pyjamadag. Ook wij doen terug mee met onze school. Die dag roepen we iedereen op om in pyjama naar school te komen :-D. #Bednet

Koffiestop

Een gezellig sfeertje deze morgen! Wees allen van harte welkom op onze Koffiestop. Deze gaat nog door van 13.00 uur tot 15.15 uur in de kleuterzaal Rozenstraat.
In de namiddag wordt de Koffiestop verzorgd door de leerlingen van L4. Tot dan?! #broederlijkdelen #koffiestop

1 2 3 24