Deze week waande Ollie zich in het Wilde Westen. Hij vertoefde bij de cowboys en de indianen in de Koalaklas van juf Nancy.

De kreten ‘ oewoewoe ‘ en ‘ Yihaa ‘ hoorde hij dan ook regelmatig. Hij was blij te zien dat de kleuters heel flink aan het werk waren in de verschillende hoeken om even wijs te worden als hijzelf.

Op 1 mei had ook Ollie een dagje vrij en kon hij ontspannen in de BaMotuin.

Op donderdag ging hij mee naar het zwembad waar de kleuters watergewenning kregen door juf Manuela en meester Lucas.

Spelen en werkjes wisselden elkaar af en zo konden we Ollie een hele week boeien. Tot de volgende keer maar weer!