Deze week mocht Ollie vertoeven bij de leerlingen van L6A.

Elke les mocht hij iemand anders gezelschap houden.
Hij zag ze bijleren in de wiskundeles, oefenen op het nieuwe dialoog Frans, afkortingen correct schrijven in taal, werken in duo, zwoegen op de toetsen spelling en Frans, nadenken over hun studiekeuze, …
Ook tijdens de turn- en zwemles was Ollie van de partij!
Op donderdag zwaaiden we meester Geert uit op zijn laatste werkdag.
Ollie dacht de week af te sluiten met een vrije dag. Maar niks was minder waar…
Hij mocht mee met de juf, bijleren op het digi-festival!

Ook wij, de oudsten van de BaMo-school, vonden het héél fijn Ollie op bezoek te hebben!

Volgende week gaat Ollie mee in L4B, klas van meester Axel.